Sakız Sardunya

stanbul da sakin bir mahallede bir k z ocu u ya ard smini hi mi hi sevmeyen Hem ak ll , hem merakl yd ok da konu kand Anne babas na ve retmenlerine durmadan sorular sorard Zavall b y kler, onun zek s na yeti mekte zorlan rd Bir atlas vard s rekli kar t rd ve pek ok kitab..

Seher

Seher deki hik yeler, hevesk r i i de il insana ve ya ama duyulan derin sevginin ince bir mizahla harmanlad has yazar i i metinler Kar m zda, tutsakl k g nlerinde vakit doldurmak i in yazan biri de il, bug ne kadar ortaya kmam , okura ula mam bir edebiyat var Demirta n hik yelerini ok

Without a Country

From the international bestselling author of Last Train to Istanbul comes a novel based on true events that explores the depths of pride, devotion, and persistence as four generations of a family struggle to forge their destinies As Hitler s reign of terror begins to loom large over Germany, Gerhar

Kırmızı Saçlı Kadın

lk a k deneyimi b t n bir hayat belirler mi Yoksa kaderimizi izen yaln zca tarihin ve efsanelerin g c m d r Orhan Pamuk, Yap Kredi Yay nlar ndan kan yeni roman K rm z Sa l Kad n da bizi otuz y l nce stanbul yak nlar ndaki bir kasabada liseli bir gencin ya ad sars c bir a k hik ye

Havva'nın Üç Kızı

Peri, a wealthy Turkish housewife, is on her way to a dinner party at a seaside mansion in Istanbul when a beggar snatches her handbag As she wrestles to get it back, a photograph falls to the ground an old polaroid of three young women and their university professor A relic from a past and a love

Walking on the Ceiling

A mesmerizing novel set in Paris and a changing Istanbul, about a young Turkish woman grappling with her past her country s and her own and her complicated relationship with the famous British writer who longs for her memories After her mother s death, Nunu moves from Istanbul to a small apartm

Huzursuzluk

Merhamet zulm n merhemi olamaz stanbul un karga as i inde s radan bir ya am s ren brahim, ocukluk arkada H seyin in l m haberi zerine do du u kadim kent Mardin e gider Onun, nce sevdaya sonra l me yaz lm , Mardin de ba lay p Amerika da sona ermi hayat n ara t rmaya koyulur B ylece d

Tarihî Kırıntılar

Bir kayb n pe inde bir aile ve ailenin o lu, Can Can n pe inde iir ve iirin pe inde Can iirle hayat aras ndaki en k sa mesafe, nedir, nerededir An dan iir karan emekle, airanelik aras ndaki mesafe D d nya k y p ge irirken, poetikalar nas l konu ur, bizimle ve birbirleriyle Yoksa

Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

Daha anlaml ya amak i in lber Ortayl dan tavsiyeler Cesur olun Kendinizi rahat hissetti iniz alan n d nda pencereler a n Farkl d nyalarla ancak b yle tan rs n z Ben hep yerimde dursayd m, d nyam de i tirecek insanlar aramasayd m, bug n tan d n z ben olmazd m Bir insan n bitti i an

Antabus

Hani kad nlar ocuklar olsun diye gezmedik doktor, t rbe b rakm yorlar ya Ak ls zlar B rak n olmuyorsa olmuyor, ille do urup ne diye sabinin de hayat n karart yorsunuz Gelin Ba ve Han mlar n Dikkatine kitaplar n n yazar Seray ahiner in kaleminden yeni bir insanl k yk s Antabus, ya

Atları Bağlayın Geceyi Burada Geçireceğiz

Cesaretimiz var m her eyi bir anda ylece b rak p gitmeye nsan her nereye giderse gitsin kendini de beraberinde g t rmez mi Varl ndan g ald m z arkada lar ne zaman y k haline geldi Hepimiz ba ar l olmak zorunda m y z bu hayatta Her seferinde duvara toslad m z halde h l yeni ili kile

Sarsıntı

Sustunuz Uzunca bir s re sustunuz Niye b ylesiniz B ylesiniz i te Sevdi ini hi ba ra a ra s yleyememi ler gibisiniz Haks zl k g r nce dili tutulmu lar gibi Suskun Bedeni huzurda namaza durmu , kafas ba ka yerde m naf klar gibisiniz Verdi iniz s zleri yutmu , etti iniz yeminleri bozmu su

Rüzgârlar Hep Gençtir

Evrensel bir ezgidir Z lf Livaneli, Ya da e siz bir film karesi, Belki de sonu gelsin istemedi imiz bir romand r o Ama en ok da umuttur Hep gen kalan, gen likle o alan, her dokundu una i ek a t ran umutlu bir r zg r Abidin Dino nun Gelece in kap lar n zorlayanlar aras nda ilk safta dedi i Z

My Name Is Red

At once a fiendishly devious mystery, a beguiling love story, and a brilliant symposium on the power of art, My Name Is Red is a transporting tale set amid the splendor and religious intrigue of sixteenth century Istanbul, from one of the most prominent contemporary Turkish writers The Sultan has c

Kürk Mantolu Madonna

Her g n, daima leden sonra oraya gidiyor, koridorlardaki resimlere bak yormu gibi a r a r, fakat b y k bir sab rs zl kla as l hedefine varmak isteyen ad mlar m zorla zapt ederek geziniyor, rastgele g z me arpm gibi n nde durdu um K rk Mantolu Madonna y seyre dal yor, ta kap lar kapan nca

Snow

A spellbinding tale of disparate yearnings for love, art, power, and God set in a remote Turkish town, where stirrings of political Islamism threaten to unravel the secular order by the winner of the 2006 Nobel Prize for Literature From the acclaimed author of My Name Is Red comes a spellbindi

The Museum of Innocence

It was the happiest moment of my life, though I didn t know it So begins the new novel, his first since winning the Nobel Prize, from the universally acclaimed author of Snow and My Name Is Red It is 1975, a perfect spring in Istanbul Kemal, scion of one of the city s wealthiest families, is ab

Istanbul: Memories and the City

A shimmering evocation, by turns intimate and panoramic, of one of the world s great cities, by its foremost writer Orhan Pamuk was born in Istanbul and still lives in the family apartment building where his mother first held him in her arms His portrait of his city is thus also a self portrait, r